صفحه 1 از 4
گوشت کوب برقی مودکس مدل HB830
2,650,000 تومان 2,650,000 تومان 2650000.0 IRR
گوشت کوب برقی مولینکس مدل DD45
1,440,000 تومان 1,440,000 تومان 1440000.0 IRR
گوشت کوب برقی دلمونتی مدل DL100
1,600,000 تومان 1,600,000 تومان 1600000.0 IRR
گوشت کوب برقی تک الکتریک مدل HB1108-61BB
1,350,000 تومان 1,350,000 تومان 1350000.0 IRR
گوشت کوب هفت کاره ناسا الکتریک NS-990
2,074,000 تومان 2,074,000 تومان 2074000.0 IRR
گوشت کوب برقی مولینکس مدل DD45A
1,470,000 تومان 1,260,000 تومان 1260000.0 IRR
گوشت کوب 3 کاره دلمونتی مدل DL380D
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 2000000.0 IRR
گوشت کوب برقی بیزل مدل BL180
2,300,000 تومان 2,300,000 تومان 2300000.0 IRR
گوشت کوب برقی تک الکتریک مدل HB1108-60WB
1,150,000 تومان 1,150,000 تومان 1150000.0 IRR
گوشت کوب برقی تک الکتریک مدل HB1108-61WB
1,450,000 تومان 1,450,000 تومان 1450000.0 IRR
گوشت کوب برقی مولینکس مدل DD411
2,226,000 تومان 2,226,000 تومان 2226000.0 IRR
گوشت کوب برقی مولینکس مدل DD88
3,144,000 تومان 3,144,000 تومان 3144000.0 IRR
گوشت کوب برقی مولینکس مدل DD83G
2,950,000 تومان 2,950,000 تومان 2950000.0 IRR
گوشت کوب برقی مولینکس مدل DD11
1,500,000 تومان 1,500,000 تومان 1500000.0 IRR
گوشت کوب برقی مولینکس مدل DD10
1,270,000 تومان 1,270,000 تومان 1270000.0 IRR