صفحه 1 از 3
گوشت کوب میگل مدل GHB 801
1,490,000 تومان 1,490,000 تومان 1490000.0 IRR
گوشت کوب فلر مدل HB 800
1,100,000 تومان 1,100,000 تومان 1100000.0 IRR
گوشت کوب فلر مدل HB 808
1,900,000 تومان 1,900,000 تومان 1900000.0 IRR
گوشت کوب برقی مولینکس مدل DD45A
1,370,000 تومان 1,260,000 تومان 1260000.0 IRR
گوشتکوب بوش مدل MS8CM6190
3,310,000 تومان 3,310,000 تومان 3310000.0 IRR
گوشت کوب تک کاره بیسمارک مدل BM2218
1,110,000 تومان 1,110,000 تومان 1110000.0 IRR
گوشت کوب چند کاره بیسمارک مدل BM2217
1,460,000 تومان 1,460,000 تومان 1460000.0 IRR
گوشت کوب برقی تک الکتریک مدل HB1108-60WB
1,150,000 تومان 1,150,000 تومان 1150000.0 IRR
گوشت کوب برقی تک الکتریک مدل HB1108-61WB
1,450,000 تومان 1,450,000 تومان 1450000.0 IRR
گوشت کوب برقی مولینکس مدل DD86
2,850,000 تومان 2,850,000 تومان 2850000.0 IRR
گوشت کوب برقی مولینکس مدل DD83G
2,950,000 تومان 2,950,000 تومان 2950000.0 IRR
گوشت کوب برقی مولینکس مدل DD11
1,500,000 تومان 1,500,000 تومان 1500000.0 IRR
گوشت کوب برقی مولینکس مدل DD10
1,270,000 تومان 1,270,000 تومان 1270000.0 IRR