صفحه 1 از 3
چرخ گوشت فلر مدل MG 333
3,000,000 تومان 3,000,000 تومان 3000000.0 IRR
چرخ گوشت پارس خزر مدل Buffalo-2020
2,700,000 تومان 2,317,000 تومان 2317000.0 IRR
چرخ گوشت پارس خزر مدل MG-1600P
1,967,900 تومان 1,967,900 تومان 1967900.0 IRR
چرخ گوشت پارس خزر مدل MG-1400R
2,000,000 تومان 1,768,000 تومان 1768000.0 IRR
چرخ گوشت ناسا الکتریک مدل NS-320
3,450,000 تومان 3,200,000 تومان 3200000.0 IRR
چرخ گوشت ناسا الکتریک مدل NS-317
3,380,000 تومان 3,150,000 تومان 3150000.0 IRR
چرخ گوشت ناسا الکتریک مدل NS-313
3,800,000 تومان 3,270,000 تومان 3270000.0 IRR
چرخ گوشت بوش مدل MFW68640
4,750,000 تومان 4,750,000 تومان 4750000.0 IRR
چرخ گوشت بوش مدل MFW68660
5,000,000 تومان 5,000,000 تومان 5000000.0 IRR
چرخ گوشت مولینکس مدل MM67
6,550,000 تومان 6,550,000 تومان 6550000.0 IRR
چرخ گوشت مولینکس مدل MM66
5,750,000 تومان 5,750,000 تومان 5750000.0 IRR
چرخ گوشت مولینکس مدل MM45
3,300,000 تومان 3,300,000 تومان 3300000.0 IRR
چرخ گوشت بیسمارک مدل BM2355
4,310,000 تومان 4,310,000 تومان 4310000.0 IRR
چرخ گوشت بیسمارک مدل BM2346
4,600,000 تومان 4,600,000 تومان 4600000.0 IRR