صفحه 1 از 3
همزن میگل مدل GKM 600
2,800,000 تومان 2,800,000 تومان 2800000.0 IRR
همزن میگل مدل GMB 251
1,670,000 تومان 1,670,000 تومان 1670000.0 IRR
همزن میگل مدل GMB 250
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 1340000.0 IRR
همزن حرفه ای بوش مدل MUM54251
9,350,000 تومان 9,350,000 تومان 9350000.0 IRR
همزن کاسه دار بوش مدل MFQ3555GB
2,350,000 تومان 2,350,000 تومان 2350000.0 IRR
همزن کاسه دار ناسا الکتریک NS-976
3,715,000 تومان 3,390,000 تومان 3390000.0 IRR
همزن کاسه دار ناسا الکتریک NS-976
3,715,000 تومان 3,390,000 تومان 3390000.0 IRR
همزن کاسه دار ناسا الکتریک مدل NS-932
1,990,000 تومان 1,990,000 تومان 1990000.0 IRR
همزن کاسه دار تک الکتریک BM1108-30BS
1,850,000 تومان 1,440,000 تومان 1440000.0 IRR
همزن برقی مولینکس HM310B
2,500,000 تومان 1,950,000 تومان 1950000.0 IRR
همزن کاسه دار بوش مدل MFQ36460
2,300,000 تومان 2,300,000 تومان 2300000.0 IRR
همزن حرفه ای بوش مدل MUMS2VM00
4,850,000 تومان 4,850,000 تومان 4850000.0 IRR
همزن دستی دلمونتی مدل DL120
1,050,000 تومان 1,050,000 تومان 1050000.0 IRR
همزن کاسه دار دلمونتی مدل DL110
2,850,000 تومان 2,850,000 تومان 2850000.0 IRR
همزن کاسه دار دلمونتی مدل DL140
2,900,000 تومان 2,900,000 تومان 2900000.0 IRR
همزن بیزل مدل BL200
2,595,000 تومان 2,595,000 تومان 2595000.0 IRR
همزن بیزل مدل BL240
7,300,000 تومان 7,300,000 تومان 7300000.0 IRR
همزن بیزل مدل BL-201
2,900,000 تومان 2,900,000 تومان 2900000.0 IRR
همزن کاسه دار بیسمارک مدل BM2700
1,840,000 تومان 1,840,000 تومان 1840000.0 IRR
همزن کاسه دار صنعتی بیسمارک مدل BM 2356
4,330,000 تومان 4,330,000 تومان 4330000.0 IRR