صفحه 1 از 4
مخلوط کن بوش مدل MMB6172S
3,850,000 تومان 3,850,000 تومان 3850000.0 IRR
مخلوط کن بوش مدل MMB33GB
2,750,000 تومان 2,750,000 تومان 2750000.0 IRR
مخلوط کن بوش مدل MMB65G5M
3,200,000 تومان 3,200,000 تومان 3200000.0 IRR
مخلوط کن بوش مدل MMN24G0B
3,050,000 تومان 3,050,000 تومان 3050000.0 IRR
مخلوط کن میگل مدل GBL 1200
1,700,000 تومان 1,600,000 تومان 1600000.0 IRR
مخلوط کن میگل مدل GBL-800
1,065,000 تومان 980,000 تومان 980000.0 IRR
مخلوط کن با آسیاب هاردستون مدل BL8413
2,011,000 تومان 2,011,000 تومان 2011000.0 IRR
مخلوط کن با آسیاب هاردستون مدل BL8412
2,011,000 تومان 2,011,000 تومان 2011000.0 IRR
مخلوط کن دلمونتی مدل DL260
1,900,000 تومان 1,900,000 تومان 1900000.0 IRR
مخلوط کن دلمونتی مدل DL950
1,950,000 تومان 1,950,000 تومان 1950000.0 IRR
مخلوط کن بیزل مدل BL190
3,680,000 تومان 3,680,000 تومان 3680000.0 IRR
مخلوط کن تک الکتریک مدل PB1108-50WB
1,350,000 تومان 1,350,000 تومان 1350000.0 IRR
مخلوط کن و آسیاب کن تک الکتریک مدل GB1108-50WB
1,650,000 تومان 1,650,000 تومان 1650000.0 IRR
مخلوط کن مولینکس مدل LM850
4,435,000 تومان 4,435,000 تومان 4435000.0 IRR
مخلوط کن مولینکس مدل LM42
3,370,000 تومان 3,370,000 تومان 3370000.0 IRR
مخلوط کن مولینکس مدل LM32
3,350,000 تومان 3,350,000 تومان 3350000.0 IRR
مخلوط کن مولینکس مدل LM310128
3,850,000 تومان 3,850,000 تومان 3850000.0 IRR
مخلوط کن مولینکس مدل LM242025
3,550,000 تومان 3,550,000 تومان 3550000.0 IRR
مخلوط کن مولینکس مدل LM233a
3,450,000 تومان 3,450,000 تومان 3450000.0 IRR
مخلوط کن کروپس مدل KB710D41
3,300,000 تومان 3,300,000 تومان 3300000.0 IRR