صفحه 1 از 1
خردکن بوش مدل MMR15A1
2,100,000 تومان 2,100,000 تومان 2100000.0 IRR
خردکن دلمونتی مدل DL115A
1,550,000 تومان 1,400,000 تومان 1400000.0 IRR
خردکن دلمونتی مدل DL115B
1,750,000 تومان 1,750,000 تومان 1750000.0 IRR
خردکن دلمونتی مدل DL330
1,450,000 تومان 1,450,000 تومان 1450000.0 IRR
خردکن بیزل مدل BL120
2,500,000 تومان 2,500,000 تومان 2500000.0 IRR