صفحه 1 از 18
گوشت کوب میگل مدل GHB 801
1,490,000 تومان 1,490,000 تومان 1490000.0 IRR
گوشت کوب فلر مدل HB 800
1,100,000 تومان 1,100,000 تومان 1100000.0 IRR
گوشت کوب فلر مدل HB 808
1,900,000 تومان 1,900,000 تومان 1900000.0 IRR
چرخ گوشت فلر مدل MG 333
3,000,000 تومان 3,000,000 تومان 3000000.0 IRR
آسیاب میگل مدل GEG 200
850,000 تومان 850,000 تومان 850000.0 IRR
همزن میگل مدل GKM 600
2,800,000 تومان 2,800,000 تومان 2800000.0 IRR
همزن میگل مدل GMB 251
1,670,000 تومان 1,670,000 تومان 1670000.0 IRR
همزن میگل مدل GMB 250
1,340,000 تومان 1,340,000 تومان 1340000.0 IRR
چرخ گوشت بوش مدل MFW67450
4,650,000 تومان 4,650,000 تومان 4650000.0 IRR
چرخ گوشت بوش مدل MFW67440
4,650,000 تومان 4,650,000 تومان 4650000.0 IRR
چرخ گوشت بوش مدل MFW66020
3,650,000 تومان 3,650,000 تومان 3650000.0 IRR
همزن حرفه ای بوش مدل MUM54251
9,350,000 تومان 9,350,000 تومان 9350000.0 IRR
همزن کاسه دار بوش مدل MFQ3555GB
2,350,000 تومان 2,350,000 تومان 2350000.0 IRR
غذاساز بوش مدل MC812s844
5,050,000 تومان 5,050,000 تومان 5050000.0 IRR
مخلوط کن بوش مدل MMB6172S
3,850,000 تومان 3,850,000 تومان 3850000.0 IRR
مخلوط کن بوش مدل MMB33GB
2,750,000 تومان 2,750,000 تومان 2750000.0 IRR
مخلوط کن بوش مدل MMB65G5M
3,200,000 تومان 3,200,000 تومان 3200000.0 IRR
مخلوط کن بوش مدل MMN24G0B
3,050,000 تومان 3,050,000 تومان 3050000.0 IRR
گوشتکوب برقی بوش مدل MSM67170
2,300,000 تومان 2,300,000 تومان 2300000.0 IRR
آسیاب پارس خزر مدل ML-320P
650,000 تومان 650,000 تومان 650000.0 IRR