صفحه 1 از 6
اتوبخار میگل مدل GSI 280
1,180,000 تومان 1,180,000 تومان 1180000.0 IRR
اتوبخار میگل مدل GSI 320
876,000 تومان 876,000 تومان 876000.0 IRR
اتو مخزن دار بوش مدل TDS6040
5,850,000 تومان 5,850,000 تومان 5850000.0 IRR
اتو بخار هاردستون مدل SIP2610
895,000 تومان 895,000 تومان 895000.0 IRR
اتو بخار هاردستون مدل SIP2212
845,000 تومان 845,000 تومان 845000.0 IRR
اتو بخار هاردستون مدل SIP2210
860,000 تومان 860,000 تومان 860000.0 IRR
اتو بخار هاردستون مدل 2083
910,000 تومان 910,000 تومان 910000.0 IRR
اتو بخار ناسا الکتریک مدل NS-61
1,200,000 تومان 990,000 تومان 990000.0 IRR
اتو بخار ناسا الکتریک مدل NS-60
1,400,000 تومان 968,000 تومان 968000.0 IRR
اتو بخار ناسا الکتریک مدل NS-59
1,300,000 تومان 998,000 تومان 998000.0 IRR
اتو بخار دلمونتی مدل DL990
3,750,000 تومان 3,750,000 تومان 3750000.0 IRR
اتو بخار دلمونتی مدل DL955
980,000 تومان 980,000 تومان 980000.0 IRR
اتو بخار دلمونتی مدل DL945
1,100,000 تومان 1,100,000 تومان 1100000.0 IRR
اتو بخار دلمونتی مدل DL935
1,150,000 تومان 1,150,000 تومان 1150000.0 IRR
اتو بخار دلمونتی مدل DL925
1,550,000 تومان 1,550,000 تومان 1550000.0 IRR
اتو بخار دلمونتی مدل DL915
1,450,000 تومان 1,450,000 تومان 1450000.0 IRR
اتو بخار دلمونتی مدل DL905
1,450,000 تومان 1,450,000 تومان 1450000.0 IRR
اتو بخار بیسمارک مدل BM6618
1,230,000 تومان 1,230,000 تومان 1230000.0 IRR
اتو بخار بیسمارک مدل BM6619
1,300,000 تومان 1,300,000 تومان 1300000.0 IRR
اتو بخار بیسمارک مدل BM6620
1,300,000 تومان 1,300,000 تومان 1300000.0 IRR