صفحه 1 از 5
آب مرکبات گیری پارس خزر مدل Limonade
640,000 تومان 640,000 تومان 640000.0 IRR
آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit
1,850,000 تومان 1,850,000 تومان 1850000.0 IRR
آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit Glass
2,000,000 تومان 2,000,000 تومان 2000000.0 IRR
آب میوه گیری پارس خزر مدل آواکادو
1,187,300 تومان 1,187,300 تومان 1187300.0 IRR
آبمیوه گیری میگل مدل GPJ 600
1,520,000 تومان 1,190,000 تومان 1190000.0 IRR
آبمیوه گیری چهار کاره ناسا الکتریک NS-944
3,225,000 تومان 3,000,000 تومان 3000000.0 IRR
آبمیوه گیری سه کاره ناسا الکتریک NS-941
3,430,000 تومان 3,108,000 تومان 3108000.0 IRR
آب مرکبات گیری ناسا الکتریک مدل NS-935
1,705,000 تومان 1,705,000 تومان 1705000.0 IRR
آبمیوه‌گیری ناسا الکتریک مدل NS-918
1,770,000 تومان 1,770,000 تومان 1770000.0 IRR
آبمیوه گیری سه کاره ناسا الکتریک مدل NS-917
3,340,000 تومان 3,120,000 تومان 3120000.0 IRR
آب مرکبات گیر هاردستون مدل CJP4001
525,000 تومان 525,000 تومان 525000.0 IRR
آبمیوه گیری دلمونتی مدل DL275D
2,400,000 تومان 2,400,000 تومان 2400000.0 IRR
آب میوه گیری دلمونتی مدل DL275
2,650,000 تومان 2,450,000 تومان 2450000.0 IRR
آبمیوه گیری 4 کاره دیجیتالی دلمونتی DL360
4,040,000 تومان 3,750,000 تومان 3750000.0 IRR
آب مرکبات گیری دلمونتی DL880
1,750,000 تومان 1,750,000 تومان 1750000.0 IRR
آب مرکبات گیری دلمونتی مدل DL840
1,650,000 تومان 1,650,000 تومان 1650000.0 IRR
آبمیوه گیری بیزل مدل BL160
4,100,000 تومان 4,100,000 تومان 4100000.0 IRR
آبمیوه گیر بوش مدل MES25A0
3,400,000 تومان 3,400,000 تومان 3400000.0 IRR
آبمیوه گیری بوش مدل MES4010
5,200,000 تومان 5,200,000 تومان 5200000.0 IRR