صفحه 1 از 5
یخچال فریزر دونار مدل DNRF 380PH
11,650,000 تومان 10,950,000 تومان 10950000.0 IRR
یخچال فریزر دونار مدل DNRF 380PH
11,500,000 تومان 10,750,000 تومان 10750000.0 IRR
یخچال فریزر دونار مدل DFR 380CT
10,300,000 تومان 9,900,000 تومان 9900000.0 IRR
یخچال فریزر دونار مدل DFR 380WT
10,800,000 تومان 9,700,000 تومان 9700000.0 IRR
یخچال و فریزر هیوندای مدل HREF-7086 S
19,300,000 تومان 16,370,000 تومان 16370000.0 IRR
یخچال و فریزر هیوندای مدل HREF-7086 L
19,100,000 تومان 16,350,000 تومان 16350000.0 IRR
یخچال و فریزر هیوندای مدل HREF-7086 W
17,500,000 تومان 16,250,000 تومان 16250000.0 IRR
یخچال و فریزر یخساز دستی مدل HCOM-8070 MS
12,500,000 تومان 11,250,000 تومان 11250000.0 IRR
یخچال و فریزر یخساز دستی هیوندای مدل HCOM-8070 ML
12,800,000 تومان 11,200,000 تومان 11200000.0 IRR
یخچال و فریزر یخساز دستی هیوندای مدل HCOM-8070 MW
11,500,000 تومان 10,960,000 تومان 10960000.0 IRR
یخچال و فریزر یخساز دستی هیوندای مدل HCOM-8084 MS
16,500,000 تومان 14,900,000 تومان 14900000.0 IRR
یخچال و فریزر یخساز دستی هیوندای مدل HCOM-8084 MWL
13,500,000 تومان 14,500,000 تومان 14500000.0 IRR
یخچال و فریزر یخساز دستی هیوندای مدل HCOM-8084 MW
13,400,000 تومان 14,850,000 تومان 14850000.0 IRR
یخچال و فریزر دیپوینت مدل CAPTURE-S
18,200,000 تومان 17,420,000 تومان 17420000.0 IRR
یخچال و فریزر دیپوینت مدل CAPTURE-M
17,990,000 تومان 17,990,000 تومان 17990000.0 IRR
یخچال و فریزر دیپوینت مدل CAPTURE-W
18,990,000 تومان 18,050,000 تومان 18050000.0 IRR
یخچال و فریزر دیپوینت مدل DISCOVER-S
18,250,000 تومان 17,420,000 تومان 17420000.0 IRR