صفحه 1 از 10
یخچال و فریزر شهاب مدل SHB 425RT/SHB 380DFT
28,500,000 تومان 27,100,000 تومان 27100000.0 IRR
یخچال دونار مدل DR 366WT
9,500,000 تومان 8,300,000 تومان 8300000.0 IRR
یخچال فریزر دونار مدل DNRF 380PH
11,650,000 تومان 10,950,000 تومان 10950000.0 IRR
یخچال فریزر دونار مدل DNRF 380PH
11,500,000 تومان 10,750,000 تومان 10750000.0 IRR
یخچال فریزر دونار مدل DFR 380CT
10,300,000 تومان 9,900,000 تومان 9900000.0 IRR
یخچال فریزر دونار مدل DFR 380WT
10,800,000 تومان 9,700,000 تومان 9700000.0 IRR
یخچال و فریزر هیوندای مدل HREF-7086 S
19,300,000 تومان 16,370,000 تومان 16370000.0 IRR
یخچال و فریزر هیوندای مدل HREF-7086 L
19,100,000 تومان 16,350,000 تومان 16350000.0 IRR
یخچال و فریزر هیوندای مدل HREF-7086 W
17,500,000 تومان 16,250,000 تومان 16250000.0 IRR
یخچال و فریزر دوقلوی هیوندای مدل HREF/HFR 7071 S/SA
29,200,000 تومان 27,250,000 تومان 27250000.0 IRR
یخچال و فریزر دوقلوی هیوندای مدل HREF/HFR 7071 L/LA
29,000,000 تومان 27,100,000 تومان 27100000.0 IRR

مژده

این محصول شامل

هدیه نقدی
می باشد

این بدان معناست که کیف پول شما در باشگاه مشتریان هشت ایران با خرید این محصول به میزان مشخص شده شارژ میشود و شما میتوانید در خرید های بعدی از آن بدون محدودیت استفاده کنید.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه مزایای باشگاه مشتریان مراجعه فرمایید

یخچال و فریزر دوقلوی هیوندای مدل HREF/HFR 7071 W/WA
28,900,000 تومان 26,950,000 تومان 26950000.0 IRR
یخچال و فریزر یخساز دستی مدل HCOM-8070 MS
12,500,000 تومان 11,250,000 تومان 11250000.0 IRR
یخچال و فریزر یخساز دستی هیوندای مدل HCOM-8070 ML
12,800,000 تومان 11,200,000 تومان 11200000.0 IRR
یخچال و فریزر یخساز دستی هیوندای مدل HCOM-8070 MW
11,500,000 تومان 10,960,000 تومان 10960000.0 IRR
یخچال و فریزر یخساز دستی هیوندای مدل HCOM-8084 MS
16,500,000 تومان 14,900,000 تومان 14900000.0 IRR
یخچال و فریزر یخساز دستی هیوندای مدل HCOM-8084 MWL
13,500,000 تومان 14,500,000 تومان 14500000.0 IRR
یخچال و فریزر یخساز دستی هیوندای مدل HCOM-8084 MW
13,400,000 تومان 14,850,000 تومان 14850000.0 IRR